Thủ tục lấy tiền Bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất năm 2022

Tiền bảo hiểm thất nghiệp là một khoản tiền quan trọng giúp nhiều người có thể nuôi sống bản thân, gia đình khi không có việc làm. Vậy thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp nhanh và đơn giản nhất như thế nào? Mời các bạn cùng banktop.vn theo dõi bài viết dưới đây.

Khi nào nhận tiền Bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy sau khi thấy được mình đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cá nhân thực hiện chuẩn bị hồ sơ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.
 • Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Theo đó thời gian nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp được quy định:

 • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, trung tâm có trách nhiệm thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu qua thẻ ngân hàng hoặc NLĐ đến trực tiếp trung tâm nhận và kèm theo thẻ BHYT.
 • Hàng tháng, trung tâm thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thuộc trường hợp tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

Tìm hiểu mua Bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

Hướng dẫn các bước lấy (nhận) tiền Bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất

Theo quy định của nhà nước, cụ thể là điều Điều 46 trong Luật Việc làm 2013, người lao động muốn lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp cần thực hiện theo thủ tục sau đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Bước 2: Nộp hồ sơ hưởng BHTN
 • Bước 3: Trung tâm giới thiệu việc làm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
 • Bước 4: Người lao động nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
 • Bước 5: Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng
Cách bước thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp.
Cách bước thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu phần trăm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định ở điều Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì các giấy tờ cần thiết để bạn có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
 • Sổ BHXH bản chính
 • 2 ảnh 3 x 4
 • CMND, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu

Bước 2: Nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Trong vòng 3 tháng kể từ khi thất nghiệp thì người lao động chuẩn bị hồ sơ chứa những giấy tờ trên và nộp hồ sơ lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm quận, huyện nơi bạn muốn nhận trợ cấp.

Ngoài việc nộp trực tiếp ra thì người lao động có thể ủy quyền cho người khác hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện nếu trong các trường hợp sau đây:

 • Bị thiên tai, địch họa, lũ lụt, động đất… Có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, phường
 • Đang bị ốm đau, thai sản và có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền
 • Bị tai nạn có xác nhận của cơ quan y tế hoặc cơ quan cảnh sát giao thông

Bước 3: Trung tâm giới thiệu việc làm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi người lao động nộp hồ sơ lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm quận, huyện sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả. Phiếu hẹn này có thể giao trực tiếp cho người nộp hồ sơ hay gửi qua đường bưu điện.

Trong 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu người lao động chưa tìm được việc làm mới thì đến trung tâm dịch vụ việc làm để xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ trung tâm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả và thông báo cho NLĐ biết. Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Nếu người nộp hồ sơ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm phải có thông báo đến người thất nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Người lao động nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì chậm nhất là 5 ngày kể từ khi có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp thì bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo đó là thẻ bảo hiểm y tế.

Cách lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp.
Cách lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Hàng tháng thì bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không có quyết định tạm dừng hay chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Từ tháng thứ 2, hàng tháng, trung tâm thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp TN nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

Bước 5: Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm, thì NLĐ kê khai thông báo về quá trình tìm kiếm việc làm theo mẫu và gửi lại cho trung tâm để tiếp tục nhận tháng tiếp theo.

Tìm hiểu phần trăm đóng bảo hiểm là gì?

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 luật Việc làm năm 2013 quy định về cách tính bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Công thức cụ thể như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

Thông tin về các mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo điều 50 của luật Việc làm 2013 quy định về mức hưởng trợ cấp, và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: 

Về mức hưởng trợ cấp

Theo quy định thì mức trợ cấp thất nghiệp bằng 60% số tiền bạn đóng bảo hiểm trong 6 tháng liền kề trước khi người lao động thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp này không quá 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng.

Thông tin các mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thông tin các mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Về thời gian lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian người lao động được hưởng trợ cấp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động đóng đủ 12 đến 36 tháng thì sẽ hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. và mỗi 12 tháng đóng bảo hiểm thì người lao động sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp nhưng không quá 12 tháng.

Tìm hiểu Phí bảo hiểm là gì?

Nhận tiền Bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Mỗi tỉnh/thành phố đều có các trung tâm hỗ trợ nhận tiền BHTN, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp các địa chỉ nhận tiền BHTN tại HCM, Hà Nội và Đà Nẵng… Các tỉnh/thành phố khác các bạn có thể tra cứu trực tiếp trên trang Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại đây.

Địa chỉ nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại Hồ Chí Minh

1. Trung tâm dạy nghề Quận 2: Số 145 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Đông, Quận 2.

2. Trung tâm dạy nghề Tân Bình:

 • Địa chỉ: Số 456 Trường Chinh, phường 13, Tân Bình.
 • Điện thoại: 028.38101947

3. Trung tâm dạy nghề quận Bình Tân

 • Địa chỉ: Số 637 Bà Hom, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
 • Điện thoại: 028.22243691

4. Liên đoàn Lao động Quận 7

 • Địa chỉ: Số 314, Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7.
 • Điện thoại: 028.3872.8737

5. Văn phòng Trung tâm giới thiệu việc làm TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh.
 • Điện thoại: 028.3840.6154 (máy lẻ 101, 122)

6. Trường trung cấp nghề Củ Chi

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Đại Năng – Khu phố 1, thị trấn Củ Chi.
 • Điện thoại: 028.2224.3693

7. Trường trung cấp nghề Thủ Đức

 • Địa chỉ: Số 17 Đường số 8, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức.
 • Điện thoại: 028.3722.8171

8. Trung tâm dạy nghề huyện Hóc Môn

 • Địa chỉ: Số 146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, Hóc.
 • Điện thoại: 028.2224.3692

Địa chỉ nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội

1. Điểm Yên Hoà Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 215 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.7822.806 (máy lẻ 101, 411, 305, 306)

2. Điểm Hà Đông Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 144 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.3829.082

3. Điểm Bách Khoa Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

 • Địa chỉ: Số E6B ngõ 33, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.8691.401 (máy lẻ 14, 27, 29)

4. Điểm Long Biên Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Quang Trung

 • Địa chỉ: Ngõ 403, tổ 14 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.6740.595

5. Điểm Sóc Sơn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Sóc Sơn

 • Địa chỉ: Thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0242.2468.928

6. Điểm Đông Anh Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long

 • Địa chỉ: Thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024 3.9555.248

7. Điểm Sơn Tây – UBND phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây

 • Địa chỉ: Số 136 Phố Hàng, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.2979.223

Địa chỉ nhận Bảo hiểm thất nghiệp tại Đà Nẵng

1. Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Số 21 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Điện thoại: 0236.3550.222

2. Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Số 278 Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
 • Số điện thoại: 0236.3740.260

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn thủ tục lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp đơn giản và nhanh chóng. Với những người thất nghiệp thì cần lưu ý đến vấn đề này để không để mất quyền lợi chính đáng của mình khi tham gia thị trường lao động.

Hi vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích.

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments