Lãi Suất Ocean Bank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Ocean Bank ngày 09/12/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 4.30 - - 4.12
2 tháng 4.30 - 4.29 4.12
3 tháng 4.50 - 4.48 4.30
4 tháng 4.50 - 4.47 4.30
5 tháng 4.50 - 4.46 4.30
6 tháng 5.40 - 5.34 5.12
7 tháng 5.40 - 5.32 5.12
8 tháng 5.40 - 5.31 5.12
9 tháng 5.50 - 5.40 5.21
10 tháng 5.50 - 5.38 5.21
11 tháng 5.50 - 5.37 5.21
12 tháng 5.70 5.58 5.55 5.39
13 tháng 5.70 - - 5.39
15 tháng 5.70 - - 5.39
18 tháng 5.70 5.50 5.48 5.39
24 tháng 5.70 5.43 5.41 5.39
36 tháng 5.70 5.29 5.27 5.39

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác