Lãi Suất Ocean Bank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Ocean Bank ngày 21/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 4.60 - - 4.39
2 tháng 4.60 - 4.59 4.39
3 tháng 4.60 - 4.58 4.39
4 tháng 4.60 - 4.57 4.39
5 tháng 4.60 - 4.56 4.39
6 tháng 5.70 - 5.63 5.39
7 tháng 5.70 - 5.62 5.39
8 tháng 5.70 - 5.60 5.39
9 tháng 5.80 - 5.69 5.48
10 tháng 5.80 - 5.67 5.48
11 tháng 5.80 - 5.66 5.48
12 tháng 6.00 5.86 5.84 5.66
13 tháng 6.00 - - 5.66
15 tháng 6.20 - - 5.83
18 tháng 6.40 6.15 6.12 6.01
24 tháng 6.40 6.06 6.03 6.01
36 tháng 6.40 5.89 5.86 6.01

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác