Lãi Suất VRBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng VRBank ngày 23/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.50
7 ngày 0.50
14 ngày 0.50
21 ngày 0.50
01 tháng 4.50
02 tháng 4.50
03 tháng 4.50
06 tháng 5.80
09 tháng 5.90
12 tháng 6.00
13 tháng 6.10
15 tháng 6.10
18 tháng 6.10
24 tháng 6.10
36 tháng 6.10

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác