Lãi Suất SaiGonBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng SaiGonBank ngày 24/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.20 - - -
7 ngày 0.20 - - -
14 ngày 0.20 - - -
1 tháng 3.60 - 3.60 3.59
2 tháng 3.60 - 3.59 3.58
3 tháng 4.00 4.00 3.98 3.96
4 tháng 4.00 - 3.98 3.94
5 tháng 4.00 - 3.97 3.93
6 tháng 5.70 5.66 5.63 5.54
7 tháng 5.70 - 5.62 5.52
8 tháng 5.70 - 5.61 5.49
9 tháng 5.70 5.62 5.59 5.47
10 tháng 5.70 - 5.58 5.44
11 tháng 5.70 - 5.57 5.42
12 tháng 5.90 5.78 5.75 5.57
13 tháng 6.30 - 6.11 5.90
18 tháng 5.90 5.70 5.67 5.42
24 tháng 5.90 5.62 5.59 5.28
36 tháng 5.90 5.47 5.45 5.02

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác