Lãi Suất SaiGonBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng SaiGonBank ngày 09/12/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0.20 - - -
7 ngày 0.20 - - -
14 ngày 0.20 - - -
1 tháng 3.30 - 3.30 3.29
2 tháng 3.40 - 3.39 3.38
3 tháng 3.50 3.50 3.49 3.47
4 tháng 3.70 - 3.68 3.65
5 tháng 3.90 - 3.87 3.84
6 tháng 4.90 4.87 4.85 4.78
7 tháng 5.00 - 4.94 4.86
8 tháng 5.00 - 4.93 4.84
9 tháng 5.10 5.04 5.02 4.91
10 tháng 5.10 - 5.01 4.89
11 tháng 5.20 - 5.09 4.96
12 tháng 5.40 5.29 5.27 5.12
13 tháng 5.80 - 5.63 5.45
18 tháng 5.60 5.42 5.39 5.17
24 tháng 5.60 5.35 5.32 5.04
36 tháng 5.60 5.21 5.19 4.80

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác