Lãi Suất SeABank – Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng SeABank ngày 09/12/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0.50 -
14 ngày 0.50 -
21 ngày 0.50 -
1 tháng 3.80 -
2 tháng 3.80 -
3 tháng 4.00 3.99
4 tháng 4.00 -
5 tháng 4.00 -
6 tháng 4.40 4.85
7 tháng 4.45 -
8 tháng 4.50 -
9 tháng 4.55 4.91
10 tháng 4.60 -
11 tháng 4.65 -
12 tháng 4.90 5.37
15 tháng 5.05 5.57
18 tháng 5.10 5.57
24 tháng 5.15 5.59
36 tháng 5.20 5.53

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác