Lãi Suất SeABank – Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng SeABank ngày 21/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0.50 -
14 ngày 0.50 -
21 ngày 0.50 -
1 tháng 4.45 -
2 tháng 4.45 -
3 tháng 4.45 4.43
4 tháng 4.45 -
5 tháng 4.45 -
6 tháng 5.00 5.54
7 tháng 5.05 -
8 tháng 5.10 -
9 tháng 5.15 5.58
10 tháng 5.20 -
11 tháng 5.25 -
12 tháng 5.30 5.75
15 tháng 5.45 5.94
18 tháng 5.50 5.94
24 tháng 5.55 5.95
36 tháng 5.60 5.87

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác