Lãi Suất MBBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng MBBank ngày 09/12/2023

Tóm tắt thông tin tìm hiểu về ngân hàng MBBank

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
✅ Tên đăng ký tiếng Việt ⭐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
✅ Tên đăng ký tiếng Anh ⭐ Military Commercial Joint Stock Bank
✅ Tên giao dịch ⭐ MB Bank
✅ Loại hình ⭐ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
Swift Code MBBank ⭐ MSCBVNVX
✅ Tổng tài sản ⭐ 362.325 tỷ đồng (31/12/2018)
✅ Năm thành lập ⭐ 4 tháng 11 năm 1994
✅ Địa chỉ hội sở chính ⭐ 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
✅ Hotline MBBank ⭐ 1900 54 54 26
✅ Website ⭐ https://www.mbbank.com.vn/
✅ Lãi suất ngân hàng MB https://banktop.vn/lai-suat-ngan-hang-mb/
Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối kỳ Hàng tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.10 - -
7 ngày 0.50 - -
14 ngày 0.50 - -
21 ngày 0.50 - -
1 tháng 3.20 - 3.19
2 tháng 3.40 - 3.38
3 tháng 3.50 3.48 3.46
4 tháng 3.60 3.58 3.55
5 tháng 3.60 3.57 3.54
6 tháng 4.70 4.65 4.59
7 tháng 4.70 4.64 4.57
8 tháng 4.70 4.63 4.55
9 tháng 4.80 4.72 4.63
10 tháng 4.80 4.71 4.61
11 tháng 4.90 4.80 4.68
12 tháng 5.10 4.98 4.85
13 tháng 5.20 5.06 4.92
15 tháng 5.20 5.04 4.88
18 tháng 5.60 5.38 5.16
24 tháng 6.40 6.03 5.67
36 tháng 6.40 5.86 5.36
48 tháng 6.40 5.71 5.09
60 tháng 6.40 5.56 4.84

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác