Lãi Suất PGBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng PGBank ngày 21/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0.20 -
14 ngày 0.20 -
21 ngày 0.20 -
1 tháng 4.45 -
2 tháng 4.45 4.44
3 tháng 4.45 4.43
6 tháng 6.00 5.93
9 tháng 6.00 5.88
12 tháng 6.10 5.94
13 tháng 6.10 5.92
18 tháng 6.60 6.31
24 tháng 6.70 6.30
36 tháng 6.70 6.12

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác