Lãi Suất CBBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng CBBank ngày 09/12/2023

Thông tin ngân hàng CBBank

Tên Giao dịch tiếng Việt Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Việt Nam
Tên Giao dịch tiếng Anh Construction Commercial One Member Limited Liability Bank
Tên Viết Tắt CBBank
Mã Swift Code GTBAVNVX
Ngày thành lập 1989
Chuyển đổi mô hình hoạt động
  • 17/08/2007, chuyển đổi thành ngân hàng TMCP
  • 05/03/2015, chuyển đổi thành ngân hàng thương mại TNHH MTV
Địa chỉ trụ sở chính 145-147-149 Hùng Vương – P.2 – TP Tân An – Long An.
Số điện thoại (+84) (272) 3524 639
Hotline 1900 1816
Số Fax (+84) (272) 3524 900
Website https://www.cbbank.vn/
Vốn điều lệ 3000 tỷ đồng  ( tính đến ngày 30/06/2011)
Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Trả trước
Không kỳ hạn 0.50 - - -
1 tháng 4.10 - - 4.08
2 tháng 4.10 - 4.09 4.06
3 tháng 4.20 - 4.19 4.16
4 tháng 4.20 - 4.18 4.14
5 tháng 4.20 - 4.17 4.13
6 tháng 5.00 4.96 4.94 4.87
7 tháng 5.10 - 5.04 4.95
8 tháng 5.10 - 5.03 4.93
9 tháng 5.10 5.04 5.02 4.91
10 tháng 5.10 - 5.01 4.89
11 tháng 5.10 - 5.00 4.87
12 tháng 5.30 5.19 5.17 5.03
13 tháng 5.40 - 5.26 5.10
15 tháng 5.40 5.26 5.24 5.06
18 tháng 5.40 5.23 5.20 5.00
24 tháng 5.40 5.16 5.14 4.87
36 tháng 5.40 5.04 5.02 4.65
48 tháng 5.40 4.92 4.90 4.44
60 tháng 5.40 4.81 4.79 4.25

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác