Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD
1 USD = 23.447 VND
Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank

Tỷ Giá ABBank Hôm Nay 21/02/2024

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng abbank
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
AUD Đô Úc 15,655.00 15,718.00 16,418.00 16,470.00
CAD Đô Canada 17,645.00 17,769.00 18,503.00 18,560.00
EUR Euro 25,860.00 25,964.00 27,157.00 27,240.00
KRW Won Hàn Quốc - 17.82 20.42 -
NZD Đô New Zealand - 14,793.00 15,459.00 -
SGD Đô Singapore - Đô Sing - 17,879.00 18,617.00 -
USD Đô Mỹ - Đô la Mỹ 24,350.00 24,370.00 24,690.00 24,710.00