Hồ Chí Minh

Ngân hàng BIDV đã phủ sóng chi nhánh và phòng giao dịch trên 23 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng BIDV tại Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 1 có 12 địa điểm, Quận Tân Bình có 4 địa điểm, Quận Bình Thạnh có 4 địa điểm, Quận 10 có 6 địa điểm, Quận 3 có 7 địa điểm …

Danh sách Chi nhánh BIDV Hồ Chí Minh:

BIDV Quận 1 BIDV Quận 3 BIDV Bình Thạnh BIDV Quận 5 BIDV Quận 11 BIDV Tân Bình BIDV Phú Nhuận BIDV Quận 10
BIDV Thủ Đức BIDV Tân Phú BIDV Quận 7 BIDV Bình Chánh BIDV Quận 2 BIDV Gò Vấp BIDV Bình Tân BIDV Quận 9
BIDV Quận 4 BIDV Nhà Bè BIDV Quận 12 BIDV Củ Chi BIDV Hóc Môn BIDV Quận 8 BIDV Quận 6 BIDV Cần Giờ
Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 8 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 12 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận Tân Phú (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận Thủ Đức (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận Tân Bình (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận Phú Nhuận (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Huyện Nhà Bè (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Huyện Hóc Môn (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận Gò Vấp (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận Bình Thạnh (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Huyện Bình Chánh (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 11 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 10 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 9 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 7 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD BIDV Quận 6 (Hồ Chí Minh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở...