Mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank mới nhất

Nếu như bạn đang có nhu cầu rút tiền tại ngân hàng nhưng lại có việc bận không thể xử lý được có thể nhờ người thân rút tiền hộ. Tuy nhiên cần phải có mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank đúng theo mẫu quy định của ngân hàng mới được xử lý giao dịch. Vậy bạn đã biết chính xác mẫu giấy ủy quyền rút tiền tại Agribank chưa?

Sau đây hãy cùng BTOP tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Xem thêm:

Giấy ủy quyền rút tiền sổ tiết kiệm ngân hàng Agribank là gì?

Mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank chính là văn bản pháp lý chỉ định người ủy quyền đã được chính chủ tài khoản chuyển quyền đại diện để thực hiện công việc trong giấy ủy quyền, cụ thể ở đây là rút tiền tại sổ tiết kiệm Agribank.

Giấy ủy quyền rút tiền sổ tiết kiệm ngân hàng AgriBank là gì?
Giấy ủy quyền rút tiền sổ tiết kiệm ngân hàng AgriBank là gì?

Hiểu theo một cách đơn giản thì giấy ủy quyền chính là mẫu giấy được sử dụng để thể hiện rằng người đứng ra xử lý thanh toán dịch vụ, rút sổ tiết kiệm,…Đã được chính chủ chuyển giao quyền để thực hiện giao dịch tại ngân hàng hoàn toàn hợp pháp. Ngân hàng sẽ căn cứ vào thông tin ủy quyền để thực hiện bàn giao công việc theo đúng nội dung cho người được ủy quyền.

Khi nào sử dụng giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank?

Mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank sẽ buộc phải có khi cá nhân chủ khoản hoặc người đại diện pháp lý của tài khoản doanh nghiệp không tới trực tiếp ngân hàng trong giờ làm việc Agribank để thực hiện giao dịch được. Khi này được được ủy nhiệm theo thông tin trên giấy sẽ là người đại diện hợp pháp để thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng Agribank.

Nội dung của giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Agribank

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập tự do hạnh phúc

———-

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng …………………………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số:…………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh…………………………………………………..

Giấy phép ĐKKD số:………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………..

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ………………………………………3/……………………………………….

2/ ………………………………………4/……………………………………….

Mở tại Ngân hàng ………………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

 1. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
 2. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ……………………………………
 3. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: …………………………….
 4. [ ] Nội dung ủy quyền khác: …………………..

Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày……….

Từ ngày:…………..đến khi có văn bản khác thay thế.

 1. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU
 2. [ ] Được rút gốc
 3. [ ] Chỉ được rút lãi
 4. [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:…………đến ngày…………….

Từ ngày:………….đến khi có văn bản khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

 1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
 2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm ……………

Người được ủy quyền                                                                        Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo mọi thông tin giao dịch đều hợp pháp thì trên mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank cần phải điền đầy đủ các nội dung sau:

 1. Tên chi nhánh ngân hàng thực hiện giao dịch
 2. Thông tin chủ khoản:
 • Họ và tên, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú
 • Số giấy phép kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp (nếu như chủ tài khoản là doanh nghiệp)
 • Số tài khoản, ngân hàng (chi nhánh) mở
 1. Thông tin người nhận ủy quyền
 • Họ và tên, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú
 1. Nội dung ủy quyền ghi chính xác quyền mà người được ủy quyền sẽ được phép thực hiện tại ngân hàng. 

Tất cả các nội dung trong giấy ủy quyền phải chính xác, minh bạch. Sau khi hoàn thiện các thông tin thì 2 bên phải tiến hành ký vào giấy ủy quyền. Đây sẽ là văn bản pháp lý buộc 2 bên phải thực hiện đúng theo các nội dung ghi trên giấy. Chữ ký đặc biệt quan trọng nhất để hợp pháp giấy ủy quyền nên người chủ thẻ cần phải ký theo đúng mẫu chữ ký được lưu hồ sơ tại ngân hàng.

Cách làm mẫu giấy uỷ quyền rút tiền ngân hàng Agribank

Để đăng ký làm mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank khách hàng cần phải mang CMND/CCCD bản gốc tới phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng đã đăng ký mở tài khoản sổ tiết kiệm. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch. Giấy ủy quyền phải được chính người ủy quyền tiến hành làm với ngân hàng và khi có chữ ký của chủ sổ tiết kiệm thì giấy sẽ có hiệu lực.

Giấy ủy quyền phải được người ủy quyền thực hiện tại ngân hàng
Giấy ủy quyền phải được người ủy quyền thực hiện tại ngân hàng

Quy định về uỷ quyền rút hộ sổ tiết kiệm Agibank

Khi thực hiện giấy ủy quyền rút tiền tại ngân hàng Agribank, để đảm bảo sự an cũng như tránh các rủi ro có thể xảy ra cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Mẫu giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi được đăng ký lập tại đúng chi nhánh đã mở sổ tiết kiệm.
 • Người ủy quyền sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như có vấn đề không đúng xảy ra
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin về người được ủy quyền, sổ tiết kiệm/số tài khoản được dùng để ủy quyền.
 • Trên giấy ủy quyền phải ghi chính xác thời gian ủy quyền, cũng như nội dung ủy quyền. Nếu giấy ủy quyền hết thời gian hiệu lực thì sẽ không thực hiện giao dịch được. Người ủy quyền sẽ không được thực hiện bất cứ giao dịch nào khác ngoài giao dịch được ghi trong nội dung ủy quyền.
 • Chữ ký trên giấy ủy quyền của chủ tài khoản phải đúng với chữ ký khi thành lập sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Nếu như chữ ký không trùng khớp với chữ ký của chủ tài khoản thì giấy ủy quyền đó có thể không có hiệu lực để thực hiện giao dịch.

Liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng Agribank để cập nhật quy định mới nhất.

Thủ tục và quy trình rút hộ sổ tiết kiệm Agribank

Để đăng ký làm mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank cần phải tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục và quy trình như sau:

Thủ tục

Để đăng ký làm ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank khách hàng cần phải đảm bảo có đủ các giấy tờ sau:

 • CMND/CCCD của người được ủy quyền
 • Giấy ủy quyền
 • Sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm bản gốc
 • Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng

Quy trình

Quy trình rút sổ tiết kiệm hộ tại ngân hàng Agribank được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chủ tài khoản mang theo CMND/CCCD của mình tới chi nhánh ngân hàng Agribank gần nhất để yêu cầu được cấp mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank
 • Bước 2: Khách hàng tiến hành khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân và thông tin của người được ủy quyền vào giấy ủy quyền. Khai báo trung thực, không gian dối về tất cả các thông tin trên giấy.
 • Bước 3: Lấy dấu xác nhận của ngân hàng và giao cho giấy ủy quyền cho người được ủy quyền
 • Bước 4: Người được ủy quyền tới thời gian ủy quyền sẽ mang theo chứng minh, giấy ủy quyền tới chi nhánh ngân hàng Agribank gần nhất để thực hiện giao dịch.

Đây là 4 bước cơ bản để thực hiện ủy quyền rút tiền tại ngân hàng Agribank gần nhất. Hãy luôn đảm bảo các thông tin ghi trên giấy ủy quyền phải chính xác, trung thực để đảm bảo độ uy tín với ngân hàng và của cá nhân.

Kết luận

Hy vọng những thông tin trên về mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hình thực này. Giấy ủy quyền chính là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền lợi của các bên nên bạn không được bỏ qua bất cứ thông tin nội dung trên giấy tờ.

Xem thêm:

Thông tin được biên tập bởi BTOP

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Mã Swift Code MBBank: Chức Năng, Tiện Ích, Cách Tra Cứu

Swift code MBbank không phải là điều quá xa lạ với các khách...

Mã Swift/BIC Code Ngân Hàng Techcombank Cập Nhật Mới Nhất

Các ngân hàng tại Việt Nam đều có Swift Code. Tuy nhiên đây...

Cách Đổi Số Điện Thoại Nhận OTP Trên Vietinbank Ipay

Thay đổi số điện thoại Vietinbank là điều bắt buộc phải thực hiện...

Cách Mở Tài Khoản MBBank Số Đẹp Free: Tứ Quý, Phát Tài

Thông thường để sở hữu được tài khoản số đẹp các khách hàng...

Agribank e-Mobile Banking Bị Lỗi, Bảo Trì Xử Lý Ra Sao?

Agribank e-mobile banking bị lỗi chuyển tiền, giao dịch, bị khóa, bảo trì...

2 Cách Gửi Tiết Kiệm Online Vietcombank Trên Điện Thoại

Để đáp ứng nhu cầu mở sổ tiết kiệm của người dân ngày...

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments