Tải Mẫu Giấy Giới Thiệu Giao Dịch Ngân Hàng Vietcombank

Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank được sử dụng chính trong các giao dịch ủy quyền cho cá nhân, cơ quan khác thực hiện giao dịch trực tiếp tại ngân hàng. Cụ thể hơn về vấn đề này cũng như biểu mẫu giấy giới thiệu (uỷ quyền) giao dịch ngân hàng Vietcombank mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật, chia sẻ chi tiết trong bài phân tích dưới đây.

Xem thêm:

Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank là gì?

Giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank có thể hiểu chính là giấy ủy quyền cho người khác thay chủ tài khoản đứng ra thực hiện giao dịch rút tiền, lấy sổ phụ tại ngân hàng. Từ đó người cầm giấy ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý với các khoản giao dịch đó.

Làm giấy giới thiệu tại Vietcombank nhanh chóng, thuận tiện
Làm giấy giới thiệu tại Vietcombank nhanh chóng, thuận tiện

Chức năng của mẫu giấy giới thiệu (uỷ quyền) giao dịch ngân hàng Vietcombank

Từ phần định nghĩa chúng ta cũng có thể thấy được rằng giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank có chức năng:

 • Xác nhận chủ tài khoản đã ủy quyền cho cá nhân khác đứng ra thay mình thực hiện rút sổ tiết kiệm, hoặc thực hiện nạp, rút lãi, tất toán sổ,…
 • Ủy quyền phát hành dưới tài khoản thanh toán cá nhân
 • Doanh nghiệp có thể sử dụng giấy ủy quyền để phân bổ quyền cho kế toán có thể thay công ty làm việc trực tiếp với ngân hàng

Trong những trường hợp bạn không thể tự mình tới ngân hàng để thực hiện các giao dịch trực tiếp thì giấy giới thiệu chính là phương tiện hỗ trợ bạn. Bạn chỉ cần hoàn thiện mẫu giấy giới thiệu và gửi tới ngân hàng để xác nhận là người được ủy quyền sẽ có trách nhiệm thay chủ khoản thực hiện các giao dịch tại ngân hàng Vietcombank.

Thế nào là mẫu giấy uỷ quyền giao dịch ngân hàng hợp lệ?

Mẫu giấy giới thiệu hợp lệ phải là mẫu giấy đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 • Phải là biên bản hoàn chỉnh không có dấu hiệu sao chép, copy
 • Trên giấy giới thiệu phải ghi đầy đủ tất cả các thông tin và nêu rõ ràng mục đích giới thiệu
 • Trên bản giới thiệu phải có chữ ký kèm con dấu của chủ tài khoản hoặc người đứng đầu doanh nghiệp và chữ ký, dấu mộc xác nhận của Vietcombank

Mẫu giấy giới thiệu (uỷ quyền) giao dịch ngân hàng Vietcombank mới nhất

Hiện nay mẫu giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank hợp lệ được sử dụng như sau:

Mẫu mới nhất

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………….Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh……………………………………………………………………

Giấy phép ĐKKD số:……………………………..Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:…………

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ……………………………………………………………………3/……………………………………….

2/ ……………………………………………………………………4/……………………………………….

Mở tại Ngân hàng …………………………………………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………………………Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ……………………………………

………………………………………………………..

2. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: …………………………….

3. [ ] Nội dung ủy quyền khác: …………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày……….

Từ ngày:…………..đến khi có văn bản khác thay thế.

B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU

1. [ ] Được rút gốc

2. [ ] Chỉ được rút lãi

3. [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:…………đến ngày…………….

Từ ngày:………….đến khi có văn bản khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

 1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
 2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm ……………

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung của giấy uỷ quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank

Chữ ký và con dấu trên giấy chứng nhận phải khớp với các giấy tờ mở tài khoản
Chữ ký và con dấu trên giấy chứng nhận phải khớp với các giấy tờ mở tài khoản

Theo mẫu giấy giới thiệu ủy quyền giao dịch trên, trên giấy tất cả các khách hàng đều cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

 • Phần giới thiệu: cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân và thông tin của doanh nghiệp để ngân hàng dễ dàng xác nhận giao dịch
 • Phần người được giới thiệu: điền chính xác họ tên người được giới thiệu, thông tin cá nhân như CMND/CCCD, hộ chiếu và địa chỉ cư trú theo hộ khẩu
 • Phần nội dung ủy quyền: cần ghi rõ giao dịch mà người được giới thiệu sẽ được thực hiện tại ngân hàng
 • Phần thời gian giới thiệu: ghi thời gian bắt đầu ủy quyền và thời gian kết thúc ủy quyền
 • Chữ ký và mộc xác nhận: cần thể hiện chính xác chữ ký và dấu của cả bên ủy quyền và ngân hàng

Cách thực hiện giới thiệu giao dịch tại ngân hàng Vietcombank

Sau khi đã có giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank, các bạn có thể tới bất cứ chi nhánh/PGD của Vietcombank để thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung ủy quyền theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ gồm giấy tờ cá nhân sau đó tới chi nhánh/PGD Vietcombank gần nhất để được thực hiện giao dịch
 • Bước 2: Nhân viên giao dịch sẽ cung cấp cho bạn mẫu giấy giới thiệu giao dịch tại ngân hàng Vietcombank để các bạn điền thông tin => sau đó nộp lại cho nhân nhiên ngân hàng.
 • Bước 3: Nhân viên Vietcombank sẽ tiến hành xác nhận thông tin, kiểm tra về chữ ký, dấu mộc trên biên bản sau đó xác nhận. Như vậy người được ủy quyền được hợp lệ thực hiện các giao dịch theo đúng nội dung trên giấy.

Lưu ý giờ làm việc Vietcombank khi thực hiện giao dịch tại quầy.

Làm giấy giới thiệu (uỷ quyền) giao dịch ngân hàng Vietcombank cần lưu ý điều gì?

Khi làm giấy giới thiệu khách hàng, để được ngân hàng xét duyệt nhanh chóng, khách hàng cần phải lưu ý một số điểm sau:

 • Cần ghi chính xác, trung thực về các thông tin của khách hàng, nhất là phần nội dung ủy quyền của người cần ủy quyền
 • Chữ kỹ và con dấu của cơ quan, người ủy quyền phải trùng với chữ ký, con dấu được lưu trữ tại ngân hàng khi tiến hành mở tài khoản
 • Hiệu lực của giấy chứng nhận ủy quyền chỉ kéo dài trong khoảng thời gian nhất định. Thường thì hiệu lực sẽ kết thúc khi giao dịch thực hiện thành công.

Có mất phí khi làm giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank không?

Hiện nay, khi tiến hành làm giấy giới thiệu giao dịch ngân hàng Vietcombank khách hàng sẽ được hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần mang đầy đủ giấy tờ cá nhân người ủy quyền và người nhận ủy quyền ra chi nhánh Vietcombank gần nhất là được hỗ trợ.

Kết luận

Qua những chia sẻ trên hy vọng bạn đã hiểu được được thế nào là giấy giới thiệu (uỷ quyền) giao dịch ngân hàng Vietcombank. Đồng thời nắm bắt được các thông tin liên quan tới đăng ký làm giấy giới thiệu tại Vietcombank. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp tới hotline Vietcombank để được hỗ trợ.

Thông tin được biên tập bởi BTOP

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Mã Swift Code MBBank: Chức Năng, Tiện Ích, Cách Tra Cứu

Swift code MBbank không phải là điều quá xa lạ với các khách...

Mã Swift/BIC Code Ngân Hàng Techcombank Cập Nhật Mới Nhất

Các ngân hàng tại Việt Nam đều có Swift Code. Tuy nhiên đây...

Cách Đổi Số Điện Thoại Nhận OTP Trên Vietinbank Ipay

Thay đổi số điện thoại Vietinbank là điều bắt buộc phải thực hiện...

Cách Mở Tài Khoản MBBank Số Đẹp Free: Tứ Quý, Phát Tài

Thông thường để sở hữu được tài khoản số đẹp các khách hàng...

Agribank e-Mobile Banking Bị Lỗi, Bảo Trì Xử Lý Ra Sao?

Agribank e-mobile banking bị lỗi chuyển tiền, giao dịch, bị khóa, bảo trì...

2 Cách Gửi Tiết Kiệm Online Vietcombank Trên Điện Thoại

Để đáp ứng nhu cầu mở sổ tiết kiệm của người dân ngày...

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments