Hối phiếu (Bill of Exchange) là gì? Đặc điểm và Phân loại?

Vay ngắn hạn là cách vay phổ biến được nhiều người lựa chọn hiện nay. Khi đến thời hạn trả tiền thì bên nợ sẽ nhận được một tờ lệnh hoàn tiền và phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng điều khoản thỏa thuận trước đó. Loại văn bản này được gọi là hối phiếu.

Vậy hối phiếu là gìCó ý nghĩa như thế nào? Đặc điểm và phân loại ra sao? Cùng BTOP tìm hiểu qua nội dung bài viết này!

Xem thêm:

Hối phiếu là gì?

Hối phiếu là hình thức cho vay ngắn hạn, được thể hiện qua văn bản mà người hưởng hối phiếu có thể yêu cầu bên phát hành trả cho mình một khoản tiền nhất định và bên nợ phải hoàn tiền ngay khi nhận được hối phiếu của chủ nợ.

Khi ngân hàng chấp nhận và ký hậu thì hối phiếu có thể chiết khấu hoặc thương lượng với giá thấp hơn và hơn nữa lãi suất cũng ngắn hơn so với thị trường.

Hối phiếu là gì?
Hối phiếu là gì?

Thông thường thời hạn dài nhất của hối phiếu là 6 tháng và được sử dụng rộng rãi trong việc tài trợ thương mại hoặc luân chuyển vốn trong các ngành kinh tế, chủ yếu là các ngành nông – công nghiệp. Có 2 mẫu hối phiếu là hối phiếu nội địa sử dụng cho thị trường trong nước và hối phiếu ngoại thương sử dụng cho các giao dịch nước ngoài.

Xem thêm: Lưu ký chứng khoán là gì?

Hối phiếu có đặc điểm gì?

Ngoài việc biết hối phiếu là gì thì hối phiếu sẽ có những đặc điểm sau đây.

Tính bắt buộc

Người vay phải trả tiền theo đúng các điều khoản được ghi trên loại giấy tờ này. Không được viện bất cứ lý do gì để khất nợ hoặc từ chối yêu cầu của người thụ hưởng hay là người cho vay. Trong trường hợp hối phiếu phát hành không đúng quy định của pháp luật thì người trả tiền không cần phải thực hiện các yêu cầu trong đó.

Đặc điểm của hối phiếu
Đặc điểm của hối phiếu

Tính trừu tượng

Trên cách viết hối phiếu thì người viết không cần phải nêu rõ lý do lập mà chỉ cần liệt kê các nội dung liên quan đến việc hoàn tiền hay số nợ phải trả. Những ràng buộc pháp lý có liên quan cũng không ràng buộc các nguyên nhân sinh ra hối phiếu. Tóm lại là nghĩa vụ trả tiền của người vay là trừu tượng.

Tính lưu thông

Trong thời gian nhất định thì hối phiếu có thể được chuyển nhượng nhiều lần vì đây là lệnh lấy tiền của người nợ.

Xem thêm: Lạm phát là gì?

Chứng năng của Hối phiếu

Hối phiếu có 3 chức năng:

 • Hối phiếu là phương tiện thanh toán: hối phiếu là phương tiện giúp người bán đòi tiền người mua và giúp người chuyển tiền trả nợ cho người bán;
 • Hối phiếu là phương tiện đảm bảo: hối phiếu là chứng từ có giá do đó nó có thể mua bán, cầm cố, thế chấp …
 • Hối phiếu là phương tiện cung cấp tín dụng: Vì hối phiếu là một chứng từ có giá nên nó có thể là công cụ hữu hiệu trong việc cung ứng các khoản tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng.

Tìm hiểu chứng khoán là gì?

Ý nghĩa của hối phiếu là gì?

Hối phiếu là cách thanh toán được sử dụng phổ biến trong xuất nhập khẩu và thường gắn với các hình thức thanh toán quốc tế như L/C hay ủy thác thu.

Ngoài ra thì hối phiếu còn được sử dụng như một công cụ lưu thông tín dụng khi hối phiếu được chiết khấu tại ngân hàng hay khi nó được lưu thông từ người này sang người khác. Trong thời gian còn hiệu lực thì hối phiếu như một loại hàng hóa mua bán trên thị trường tiền tệ.

Tìm hiểu bán khống là gì?

Các đối tượng tham gia vào hối phiếu

Hối phiếu có nhiều đối tượng tham gia
Hối phiếu có nhiều đối tượng tham gia
 • Người ký phát hối phiếu (drawer): Người xuất khẩu, người bán hoặc đại diện cho công ty xuất khẩu, cung ứng các dịch vụ…
 • Người bị ký phát (người trả tiền) (drawee): Là người phải trả tiền khi hồi phiếu được gửi đến và yêu cầu thanh toán.
 • Người hưởng lợi (beneficiary): Là người người hợp pháp giấy tờ này, do đó sẽ nhận được số tiền thanh toán ghi trên hối phiếu.
 • Người chuyển nhượng (endorser): Là người chuyển nhượng quyền hưởng hối phiếu cho người khác bằng việc trao tay hay ký hậu.
 • Người chấp nhận (acceptor): Là người ký phát và có trách nhiệm thanh toán hối phiếu khi đến hạn.
 • Người cầm phiếu (holder or bearer): Là người có quyền nhận hối phiếu khi được trả tiền.

Xem thêm: COO là gì?

Phân loại hối phiếu

Hiện tại thì có 9 loại hối phiếu khác nhau, và dưới đây là đặc điểm của từng loại hối phiếu đấy.

Hối phiếu trả tiền ngay

Với loại này thì người trả tiền khi nhận được nó thì phải bắt buộc trả ngay số tiền trên hối phiếu đó cho người thụ hưởng mà không được trì hoãn với bất cứ lý do nào nếu hối phiếu đó được phát hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Hối phiếu có kỳ hạn

Khi hối phiếu này được phát hành thì người trả tiền cần phải ký chấp nhận trả tiền trên hối phiếu đó. Việc trả tiền được thực hiện vào 1 ngày được xác định về sau.

Hối phiếu trơn

Đây là loại hối phiếu được phát hành để đòi tiền người không có chứng từ đi kèm. Hối phiếu này được sử dụng để thanh toán tiền phạt, tiền bồi thường và các khoản phí đi kèm như phí vận tải, bảo hiểm.

Phân loại hối phiếu
Phân loại hối phiếu

Hối phiếu kèm chứng từ

Cách lập hối phiếu này là được phát hành cho người trả tiền và có kèm theo chứng từ hàng hóa. Hối phiếu và chứng từ hàng hóa phải đi liền và không tách rời nhau.

Hối phiếu đích danh

Hối phiếu này được ghi rõ họ tên người thụ hưởng và không kèm theo điều khoản trả theo lệnh nên không chuyển nhượng cho người khác được.

Hối phiếu vô danh

Loại hối phiếu này không ghi rõ loại thụ hưởng mà trên đấy chỉ  ghi cụm từ  “trả cho người cầm hối phiếu”. Nếu ai có được nó thì người đấy được hưởng những quyền lợi của hối phiếu.

Hối phiếu theo lệnh

Đây là loại hối phiếu được trả theo lệnh của người thụ hưởng. Loại giấy tờ này được chuyển nhượng bằng cách ký chuyển nhượng ở mặt sau của tờ phiếu.

Hối phiếu thương mại

Loại hối phiếu này do người bán lập ra để đòi tiền người có trách nhiệm thanh toán hàng hóa bán ra hoặc xuất khẩu và các dịch vụ cung ứng liên quan khác.

Hối phiếu ngân hàng

Loại hối phiếu này do ngân hàng ký phát và lệnh cho ngân hàng đại lý hay chi nhánh ngân hàng của mình trả cho người được hưởng số tiền ghi trên giấy tờ này.

Mẫu hối phiếu điển hình
Mẫu hối phiếu điển hình

Xem thêm: hệ số thanh toán nhanh là gì?

Nội dung của Hối phiếu gồm những thông tin gì?

(1) Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ“Hối phiếu” (Bill of Exchange, có khi được viết tắt là Exchange hoặc là Draft). Tiêu đề viết bằng tiếng Anh thì toàn bộ nội dung trong hối phiếu phải viết bằng tiếng Anh.

(2) Số tiền và loại tiền: Số tiền nhất định này được ghi một cách rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: Số tiền trên hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn và số tiền ghi trong thư tín dụng (L/C).

(3) Người trả tiền hối phiếu: Họ tên và địa chỉ người trả tiền của hối phiếu phải được ghi rõ chi tiết, được ghi vào góc dưới bên trái của hối phiếu, tức là ghi vào chỗ chữ “To……” .

Trong phương thức thanh toán nhờ thu: người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: người trả tiền hối phiếu là ngân hàng mở L/C.

(4) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu: có 2 dạng:

Trả tiền ngay: thì trên hối phiếu sẽ ghi là “trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất (hai) của hối phiếu này (at …… Sight of this FIRST (SECOND) Bill of Exchange).

Trả tiền sau: có nhiều cách thỏa thuận:

 • Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau khi nhìn thấy hối phiếu (At…X.days…after sight of this……)
 • Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký phát hối phiếu (At …X days…after signed of this……)
 • Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký vận đơn (At….X days….after bill of lading date of this……)
 • Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày giao hàng (At…X days…after shipment date of this……)
 • Thanh toán tại 1 ngày cụ thể trong tương lai (On…(date)…of this……)

(5) Địa điểm trả tiền của hối phiếu:

Nếu không có quy định khác, thì địa chỉ của người bị ký phát (người trả tiền) được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu. Tuy nhiên, nếu trên hối phiếu quy định một địa điểm thanh toán khác, thì địa điểm này được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu.

(6) Người được hưởng lợi hối phiếu:

Người hưởng lợi có thể là: Bản thân người ký phát hối phiếu, hoặc một người khác được người ký phát chỉ định, hoặc bất cứ ai được người hưởng lợi chuyển nhượng hối phiếu bằng thủ tục ký hậu hay trao tay.

Trong ngoại thương, các hối phiếu thường được ký phát cho người hưởng là ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu.

(7) Nơi và ngày lập hối phiếu:

 • Nơi lập hối phiếu: ở nước người phát hành hối phiếu (người xuất khẩu)
 • Ngày lập hối phiếu: không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L/C và nằm trong thời gian hiệu lực của L/C.

(8) Người ký phát hối phiếu:

Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát là yếu tố bắt buộc phải thể hiện trên hối phiếu.

Chữ ký của người ký phát muốn có hiệu lực phải là chữ ký của người có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý. Chữ ký phải được ghi ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu và người ký phát hối phiếu phải ký tên bằng chữ ký thông dụng trong giao dịch. Các chữ ký dưới dạng in, photocopy và đóng dấu…mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất để bạn có thể biết được hối phiếu là gì trong thanh toán. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại giấy tờ này trong thanh toán, nhất là thanh toán quốc tế.

Thông tin được biên tập bởi: BTOP

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Cách Tận Dụng Tối Đa Nhà Môi Giới Ngoại Hối Của Bạn

Thị trường ngoại hối cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư...

So sánh sàn Exness và XTB? Nên chọn sàn giao dịch nào?

Exness và XTB luôn lọt top các sàn giao dịch uy tín và...

Giới thiệu 4 kênh tin nhanh chứng khoán uy tín nhất hiện nay

Cập nhật, theo dõi tin tức thị trường kinh tế, tài chính là...

Sàn CEX là gì? Đánh giá sàn giao dịch tập trung uy tín 2022!

Hiện nay có hai loại sàn giao dịch chính, đó là sàn phi...

Quỹ tương hỗ là gì? Danh sách quỹ tương hỗ Việt Nam mới nhất

Quỹ tương hỗ – một loại hình đầu tư tài chính với khả...

Quỹ Dragon Capital là gì? Lợi ích, hạn chế quỹ Dragon Capital?

Khi mà ta đầu tư vào các chứng chỉ quỹ, điều đầu tiên...

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments