Cổ Phiếu ESOP Là Gì? Có Nên Đầu Tư Cổ Phiếu ESOP Không?

Khi làm việc cho các doanh nghiệp thì việc tìm hiểu những quyền lợi mình có được trong quá trình làm việc là vô cùng cần thiết. Trong đó Esop có thể xem như một chiến dịch mang đến lợi ích cho cả nhân viên và doanh nghiệp mà mọi người nên quan tâm. Vậy Esop là gì? Những thông tin liên quan đến Esop bạn cần biết gồm những gì? Những kiến thức sau đây sẽ giúp bạn có được câu trả lời.

Xem thêm:

Cổ Phiếu ESOP Là Gì?

Vậy Esop là gì? Đầu tiên Esop – thuật ngữ dùng để hiển thị cho dòng chữ Employee Stock Ownership Plan. Cụm từ này có nghĩa là cổ phiếu thưởng. Vì vậy Esop có thể hiểu là cổ phiếu thưởng. Nếu hiểu một cách đơn giản hơn khi nói về Esop chính là nói về kế hoạch chia sẻ lợi nhuận từ công ty đối với các nhân viên của mình.

Esop là gì?
Esop là gì?

Như vậy thông qua Esop, các công ty, doanh nghiệp sẽ thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho nhân viên. Nhân viên sẽ mua được cổ phần của công ty với mức giá ưu đãi. Từ đó trở thành cổ động của công ty và hưởng lợi ích khi công ty phát triển mạnh, ăn nên làm ra.

Ngày nay, hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều tổ chức phát hành cổ phiếu cho nhân viên có đóng góp tích cực cho doanh nghiệp. Giá cổ phiếu được công ty phát rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường. Vì vậy nhân viên có thể có được cố phần và cổ phiếu của công ty thông qua Esop mà không phải được thừa kế hay đầu tư lớn.

Tham khảo: VN30 là gì?

Vì Sao Các Doanh Nghiệp Phát Hành Cổ Phiếu ESOP?

Dựa vào khái niệm Esop là gì, ta có thể thấy nhân viên được mua, phát cổ phiếu với mức giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Nếu vậy chắc chắn các công ty, doanh nghiệp sẽ là người bị thiệt hại. Vậy lý do gì để doanh nghiệp thực hiện phát thưởng cổ phiếu Esop cho nhân viên? 

Đối với nhân viên

Khen thưởng, khích lệ, giữ chân nhân viên

Các công ty, doanh nghiệp hiện nay đều hiểu, nhân viên sẽ chăm chỉ, cống hiến hơn khi được công nhận, được khen thưởng. Vì vậy họ muốn thông qua Esop để khích lệ, níu giữ các nhân viên của mình. So với việc thưởng bằng tiền mặt thì hình thức khen thưởng cổ phần có giá trị hơn rất nhiều. Đặc biệt khi công ty, doanh nghiệp phát triển ổn định thì số cổ phần đó sẽ tiếp tục tăng. Nhân viên sẽ thu về được một khoản lớn hơn sổ tiền ban đầu mình bỏ ra.

Vì sao doanh nghiệp phát thưởng cổ phiếu Esop?
Vì sao doanh nghiệp phát thưởng cổ phiếu Esop?

Ngoài ra, việc khen thưởng bằng cổ phiếu còn giúp giảm đáng kể thuế thu nhập cho nhân viên. Nhân viên sẽ cảm thấy được sự quan tâm của lãnh đạo đối với mình. Từ đó tạo thêm động lực để họ làm việc tốt hơn. Đây chính là lý do chính để các công ty, doanh nghiệp lựa chọn hình thức khen thưởng này.

Đối với Doanh nghiệp

Esop giúp giảm chi phí, tăng vốn chủ sở hữu cho Công ty, Doanh nghiệp

Khi phát thưởng cổ phiếu Esop cho nhân viên, công ty, doanh nghiệp sẽ không phải tổn thất thêm một khoản tiền thưởng nào cả. Hơn nữa công ty có thể ứng dụng nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm phát thưởng cổ phiếu cho những lần tiếp theo. Do đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ tăng thêm. Phần lợi nhuận thu được sẽ có thể đem tái đầu tư. Chính vì thế công ty, doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Đây chính là phần lợi ích mà doanh nghiệp sẽ được hưởng.

Phát thưởng cổ phiếu Esop giúp giảm chi phí. Đồng thời giúp gia tăng vốn chủ sở hữu cho công ty, doanh nghiệp. Nếu so với các công ty trả tiền mặt thì phần lợi ích này sẽ không có được. Đây chính là những điểm lợi mà các công ty, doanh nghiệp hướng đến khi phát triển kế hoạch này. Esop vừa giúp sinh lời cho nhân viên vừa giúp công ty, doanh ổn định và phát triển hơn.

Phát hành cổ phiếu Esop giúp tăng vốn chủ sở hữu cho công tỵ
Phát hành cổ phiếu Esop giúp tăng vốn chủ sở hữu cho công tỵ

Xem thêm: Upcom là gì?

Điều Kiện Phát Hành Cổ Phiếu ESOP

Điều kiện để phát hành cổ phiếu ESOP là gì? Điều kiện phát hành ESOP theo quy định trong Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính là:

 • Công ty Đại chúng có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty.
 • Hội đồng quản trị phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
 • Công ty phải có đủ nguồn vốn thực hiện căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán từ các nguồn Thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thì nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. Riêng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
 • Trường hợp nguồn vốn thực thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty chỉ được sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.
 • Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, tổng giá trị các nguồn vốn trên phải đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng 3 nội dung đó là:

 • Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình và danh sách cụ thể
 • Nguyên tắc trong xác định giá bán
 • Nguyên tắc trong xác định lượng cổ phiếu phân phối cho mỗi cá nhân trong danh sách nói trên và thời gian phân phối cổ phiếu.
 • Công ty phải có đủ nguồn vốn dựa vào căn cứ là báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán từ các nguồn Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và các quỹ khác nếu có.

Tìm hiểu Sapo là gì?

Phát Hành Cổ Phiếu ESOP Có Rủi Ro Gì?

Khi phát hành ESOP, lượng cổ phiếu sẽ tăng và làm pha loãng giá trị của mỗi cổ đông công ty. Từ đó, tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu suy giảm. Ngoài ra, với trường hợp cổ phiếu ESOP được phát hành chủ yếu cho ban lãnh đạo có thể gây ra những xung đột lợi ích giữa các bên trong chính công ty.

Phân tích cụ thể như sau.

Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Pha loãng cổ phiếu xảy ra khi một công ty phát hành cổ phiếu mới khiến cho tỉ lệ sở hữu công ty của các cổ đông hiện tại bị giảm xuống, cùng với đó là thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của cổ đông bị sụt giảm.

Phát hành ESOP dù số lượng ít hay nhiều đều khiến cho quyền lợi của cổ đông bị suy giảm. Trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp khi có thông tin về việc phát hành cổ phiếu ESOP, giá cổ phiếu của doanh nghiệp bị giảm mạnh. Đây được coi là phản ứng của cổ đông đối với động thái phát hành cổ phiếu ESOP của doanh nghiệp.

Rủi ro quản trị doanh nghiệp

Việc phát hành cổ phiếu dành cho ban lãnh đạo sẽ có nguy cơ xảy ra xung đội lợi ích giữa các thành viên trong chính công ty. Thậm chí với một số công ty ban lãnh đạo sẽ làm mọi cách để gia tăng lợi nhuận trong ngắn hạn để đạt đủ điều kiện phát hành ESOP hoặc liên tục phát hành ESOP cho lãnh đạo để trục lợi.

Tìm hiểu NDA là gì?

Nhà đầu tư bị ảnh hưởng gì khi phát hành cổ phiếu ESOP?

Việc phát hành cổ phiếu ESOP có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới các nhà đầu tư – cổ đông nắm giữa cổ phiếu cổ đông, cụ thể:

 • Cổ đông có thể bị giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu khi tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp không theo kịp tốc độ pha loãng cổ phiếu.
 • Sau khi hết điều kiện bị phong tỏa, có một lượng lớn cổ phiếu đẩy ra thị trường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến diễn biến giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Việc phát hành ESOP đạt được hiệu quả và hạn chế được rủi ro khi đảm bảo hai yếu tố:

 • Phát hành ESOP gắn liền với sự tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Việc phát hành ESOP đi kèm các điều kiện phù hợp.

Do vậy, để giữ được niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cần cân đối lợi ích của cổ đông với lợi ích của cán bộ công nhân viên khi lập kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP.

Vậy nhà đầu tư có nên mua cổ phiếu ESOP không?

Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư còn đang thắc mắc, liệu rằng có nên mua cổ phiếu ESOP hay không?

Đặc điểm cổ phiếu esop là được lên kế hoạch và công bố phát hành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và danh sách nhân viên trong công ty đạt tiêu chuẩn mua cổ phiếu. Nhân viên sẽ trực tiếp mua cổ phiếu esop từ doanh nghiệp phát hành, với mức giá ưu đãi.

Tùy theo quy định và điều kiện của từng doanh nghiệp, mà sẽ chia thành cổ phiếu esop dạng hạn chế hay tự do chuyển nhượng. Với các nhà đầu tư thường, không phải là thành viên doanh nghiệp, cổ phiếu esop không phải là lựa chọn lý tưởng để đầu tư. Theo các quy định của công ty phát hành, cổ phiếu esop cũng sẽ không được phát hành ra bên ngoài, mà được chuyển nhượng trong nội bộ doanh nghiệp.

Kết Luận

Esop là gì? Những thông tin liên quan đến Esop bạn cần biết đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ ở trên. Vẫn còn rất nhiều nội dung khác mà bạn cần dành thời gian tìm hiểu nếu muốn mua cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên, hy vọng với những thông tin trên đây bạn có thể phần nào hiểu rõ về Esop.

5/5 - (1 bình chọn)
Disclaimer:
 • Trên website này, chúng tôi chỉ đưa ra các gợi ý về các ứng dụng vay online đi kèm đó là các thông tin về thời hạn vay từ 91 – 180 ngàylãi suất tối đa hằng năm (APR) 20% kèm theo ví dụ minh họa về tổng chi phí của khoản vay, bao gồm tất cả khoản phí hiện hành. Các trang Web này có thể được trả tiền thông qua các nhà quảng cáo bên thứ ba. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng của chúng tôi luôn dựa trên những phân tích khách quan.
 • Bên cạnh đó, hiện nay Cảnh sát TP. HCM đã khởi tố nhiều công ty cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định trên nền tảng online,để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen.
Ví dụ khoản vay:
 • Nếu bạn vay 10.000.000 đồng và chọn trả góp trong 6 tháng (180 ngày), số tiền hàng tháng bạn cần trả sẽ là 1.833.333,3 đồng, trong đó lãi vay hàng tháng là 166.666,7 đồng (APR = 20%).
 • Tổng số tiền bạn sẽ phải trả là 11.000.000 đồng. Phí và lãi suất vay có thể thay đổi tùy vào thời điểm khách hàng đăng ký tư vấn khoản vay và điểm tín dụng của khách hàng.

Bài viết liên quan

Bao Thanh Toán Là Gì? Rủi Ro Và Ví Dụ Bao Thanh Toán

Theo thống kê, tất cả các quốc gia có nền kinh tế phát...

Bank Teller là gì? Giao dịch viên Ngân hàng làm những gì?

Nếu bạn là người thường xuyên đến Ngân hàng để thực hiện giao...

Clickbait là gì? Vì sao nên thận trọng khi sử dụng Clickbait

Lượng traffic luôn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh online...

Thị trường tiền tệ là gì? Đặc điểm? Các công cụ lưu thông?

Thị trường tiền tệ đóng vai trò rất quan trọng với các nhà...

Phần bù rủi ro là gì? Ví dụ và công thức tính phần bù rủi ro

Trong kinh doanh luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì thế việc...

CRS là gì? Một số hệ thống CRS được sử dụng trên Thế giới

CRS là từ khóa thường xuất hiện khi bạn bắt đầu tìm hiểu...

/** * Use the following code in your theme template files to display breadcrumbs: */
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments