Cổ phiếu quỹ Là Gì? Ưu nhược điểm khi đầu tư Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi mới biết đến đầu tư chứng khoán. Việc tìm hiểu về cổ phiếu quỹ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc đầu sinh lời. Vậy Cổ phiếu quỹ có đặc điểm gì? Lợi ích ra sao? Cần lưu ý gì khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ? Cùng BANKTOP theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm về vấn đề này.

Xem thêm:

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ (tiếng anh là Treasury shares) là số cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành ra thị trường và được chính công ty này mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Cổ phiếu quỹ trong quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam đó là cổ phiếu được công ty cổ phần đại chúng phát hành và nó được chính công ty phát hành mua lại bằng vốn hợp pháp.

Cổ phiếu quỹ là gì?
Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ được mua lại trong trường hợp nào?

Cổ phiếu quỹ sẽ được mua lại trong các trường hợp sau.

Trường hợp 1: Khi số lượng và giá cổ phiếu của công ty đang thấp trên thị trường. Các công ty này sẽ mua lại nhằm mục đích đẩy giá lên cao và cũng sẽ đề phòng khả năng thao túng công ty từ bên ngoài.

Với cách này các công ty cổ phiếu sẽ làm cho tình hình giao dịch trở lên sôi động hơn. Việc này cũng hạn chế tốc độ giảm giá từ đó làm cho cổ phiếu tăng trở lại. Vì lý do này mà nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam đã vạch ra nhiều quy định, quy chế về khối lượng mua, tỷ lệ mua và nguồn vốn cổ phiếu… Điều này hạn chế những tiêu cực của việc mua cổ phiếu quỹ.

Các công ty khi mua cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên cao cấp. Đây chính là biện pháp được rất nhiều công ty áp dụng để kết nối các nhân viên. Khi dùng cổ phiếu quỹ làm giải thưởng cần phải có nguồn thanh toán từ quỹ khen thưởng.

Trường hợp 2: Công ty cần điều chỉnh lại các cơ cấu tài chính nên muốn mua lại cổ phiếu. Khi đó việc mua lại cổ phiếu sẽ nhằm mục đích điều chỉnh vốn điều lệ công ty.

Xem thêm: Cổ tức là gì?

Đặc điểm của Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ có nhiều đặc điểm khác nhau, tuy nhiên có thể tổng hợp lại thành 3 đặc điểm như sau:

 • Công ty phát hành sẽ mua lại cổ phiếu quỹ làm giảm số lượng cổ phiếu lưu trên thị trường.
 • Cổ phiếu quỹ sẽ không được trả cổ tức, không được quyền biểu quyết, quyền mua cổ phiếu mới.
 • Công ty phát hành sẽ nắm số cổ phiếu quỹ hạn chế theo luật quy định.
 • Không được trả cổ tức bằng tiền
 • Không được thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Không có quyền biểu quyết các vấn đề công ty
 • Không có quyền mua cổ phiếu mới/ hay cổ phiếu ưu đãi
 • Không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (EPS)
 • Không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty
 • Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ xong, có thể tiến hành hủy cổ phiếu quỹ, hoặc có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi cần vốn.
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp KHÔNG ghi nhận lãi lỗ, mà CHỈ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn và thặng dự vốn cổ phần

Xem thêm: Mã bưu điện cập nhật mới nhất

Ưu điểm khi Công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty mua lại cổ phiếu sẽ có ưu điểm như sau:

 • Thứ nhất là đem lại lợi ích cho các cổ đông của công ty.
 • Việc mua lại cổ phiếu sẽ giúp ích cho nhiều cổ đông trong trường hợp cổ phiếu bị giảm giá, giá xuống thấp. Việc này sẽ làm giảm số lượng lưu lượng của cổ phiếu trên thị trường. Tuy nhiên ngược lại số cổ phiếu sẽ được đẩy giá lên nhanh.
 • Nguồn vốn đang có được sử dụng hợp lý.
 • Doanh nghiệp đang có kinh phí lớn nhưng chưa biết sử dụng vào mục đích nào. Lúc đó nên mua lại cổ phiếu quỹ chính, đây chính là phương án đầu tư rất thông minh.
Ưu điểm khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ.
Ưu điểm khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ.

Xem thêm: Đòn bẩy tài chính là gì?

Cổ phiếu quỹ có những nhược điểm nào?

Ngoài câu hỏi cổ phiếu quỹ là gì? thì người dùng cũng rất quan tâm đến những ưu điểm thì cổ phiếu quỹ cũng có những nhược điểm, cụ thể như sau:

 • Số lượng tiền mặt sẽ bị giảm sút.
 • Khi đã bỏ tiền ra để mua lại cổ phiếu đồng nghĩa với việc phải tiêu 1 số tiền mặt hiện có. Bên cạnh đó, nếu quỹ cổ phiếu không có nhiều biến động thì tình hình tài chính của công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm hạn chế các hoạt động đầu tư sản xuất của các công ty.
 • Khi bỏ tiền ra để mua lại cổ phiếu của công ty sẽ làm giảm giá trị của công ty xuống. Giá trị đối với 1 doanh nghiệp rất quan trọng, nguyên nhân bởi nó có mối liên hệ với cổ phiếu của công ty.

Đơn giản nếu công ty có giá trị cao thì cổ phần cũng sẽ tăng cao và ngược lại nếu công ty có giá trị thấp thì chắc chắn giá cổ phiếu cũng giảm.

Xem thêm: e commerce agribank là gì?

Hoạt động mua bán Cổ phiếu quỹ cần tuân theo các quy định nào?

Công ty nếu có nhu cầu mua lại cổ phiếu sẽ không được quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi đã bán theo các quy định:

 • Trong 12 tháng hội đồng quản trị sẽ có quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán.
 • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Với những cổ phần phổ thông, giá mua sẽ không được cao hơn so với giá thị trường tại thời điểm mua.
 • Nếu muốn công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ  phần của họ trong công ty. Khi có quyết định mua lại cổ phần của công ty phải có sự thông qua của tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức đảm bảo trong thời hạn 30 ngày.

Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ

 • Điều kiện thứ nhất phải có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu lúc này sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.
 • Nếu trong trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ, lúc đó sử dụng nguồn lợi nguồn thặng dư vốn cổ phần để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn sẽ được thực hiện dựa trên căn cứ tài chính của công ty mẹ.
 • Nếu công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn lúc này được thực hiện không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính.
 • Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính, công ty mẹ lúc này chỉ được dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Tìm hiểu hoạt động rửa tiền là gì?

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

Đối với các công ty tài chính chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau thời gian khoảng 6 tháng kể từ ngày kết thúc mua gần nhất. Trừ các trường hợp cổ phiếu quỹ được bán làm cổ phiếu thưởng cho các nhân viên trong công ty.

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ.
Điều kiện bán cổ phiếu quỹ.

Khi muốn bán cổ phiếu chắc chắn phải có sự quyết định của Hội đồng quản trị thông qua. Các việc này bao gồm như lên phương án bán cổ phiếu cụ thể, thời gian thực hiện bán cổ phiếu và đặc biệt là nguyên tắc xác định giá khi bán.

Xem thêm: surname và given name?

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo nguyên tắc tính như sau:

 • Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
 • Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Doanh nghiệp mua bán cổ phiếu quỹ để làm gì?

Các công ty mua cổ phiếu  làm cổ phiếu quỹ để hướng tới tối ưu khoản đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi bằng chính cổ phiếu công ty mình vào thời điểm dự báo giá có thể tăng mạnh. Việc Doanh nghiệp mua bán cổ phiếu quỹ có tác dụng:

 • Cung cấp cơ hội đầu tư nội bộ
 • Thay đổi cơ cấu vốn của công ty
 • Cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận trên cổ phần (EPS)
 • Giảm quyền sở hữu của một nhóm cổ đông nào đó
 • Giảm thiểu sự pha loãng cổ phiếu nhằm tránh nguy cơ doanh nghiệp bị thao túng quyền kiểm soát công ty

Ở một khía cạnh khác, mua cổ phiếu quỹ cũng là cách mà các công ty đứng lên đảm bảo cho lợi ích cổ đông khi giá cổ phiếu đi xuống. Lúc này, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường sẽ giảm, hạ nguồn cung tạo động lực cổ phiếu tăng giá trở lại. Việc giảm số lượng cổ phiếu lưu hành cũng là cách tăng giá trị cổ phần của mỗi cổ đông.

Đầu tư cổ phiếu quỹ có những lợi ích gì?

Cổ phiếu quỹ là gì? Vì sao phải mua lại cổ phiếu do chính mình phát hành là thắc mắc của nhiều người khi mới tìm hiểu về cổ phiếu. Sau đây là những lợi ích khi đầu tư cổ phiếu:

 • Lợi ích đầu tiên thuộc về cổ đông của công ty.
 • Việc đầu tư cổ phiếu sẽ chuyển hóa tiền thừa trong lúc chưa có dự định kinh doanh.
 • Việc sụt giảm cổ phiếu được hạn chế, ngăn không cho những kẻ cơ hội thao túng. Nếu cổ phiếu bị rớt giá, công ty không xoay chuyển được  vốn đầu tư lại chắc chắn sẽ mất khả năng kiểm soát.
 • Việc mua lại cổ phiếu còn nhằm thêm mục đích làm quà thưởng cho nhân viên, tạo động lực để họ gắn kết lâu dài. Khi họ giữ cổ phiếu đồng nghĩa họ đang làm việc vì lợi ích của bản thân họ.

Cần lưu ý gì khi đầu tư cổ phiếu quỹ?

 • Đối với cổ phiếu quỹ thực tế đó chỉ là 1 loại cổ phiếu bị công ty thoái vốn tuy nhiên vẫn giữ lại vì các mục đích như huy động vốn cho các trường hợp cần thiết.
 • Trong nhiều trường hợp cổ phiếu quỹ có thể bị loại bỏ nhằm giảm vốn vĩnh viễn nếu có quyết định của cả đại hội đồng cổ đông.
 • Cổ phiếu quỹ không khác nhiều so với các loại cổ phiếu chưa phát hành. Đồng thời nó có thể được phát hành trên thị trường bất cứ lúc nào.
 • Nếu công ty thu mua cổ phiếu quỹ thì chắc chắn điều này sẽ làm số vốn hiện có giảm. Từ đó dẫn đến việc vốn của chủ sở hữu cũng sẽ bị giảm đi khoản tiền tương ứng. Chính vì vậy các nhà đầu tư cần hiểu đúng về khoản tiền này. 

Tìm hiểu thị trường chứng khoán là gì?

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp tất cả những thông tin cần thiết để giải đáp thắc mắc cho các bạn câu hỏi cổ phiếu quỹ là gì? Hi vọng các bạn đã có cho mình được kiến thức bổ ích. Nếu còn điều gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể cho các bạn.

Xem thêm:

Thông tin được biên tập bởi: BANKTOP

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Profit Margin là gì? Phân loại và ý nghĩa đối với doanh nghiệp

Profit Margin hay biên lợi nhuận là chỉ số được sử dụng phổ...

Cách Tận Dụng Tối Đa Nhà Môi Giới Ngoại Hối Của Bạn

Thị trường ngoại hối cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư...

So sánh sàn Exness và XTB? Nên chọn sàn giao dịch nào?

Exness và XTB luôn lọt top các sàn giao dịch uy tín và...

Giới thiệu 4 kênh tin nhanh chứng khoán uy tín nhất hiện nay

Cập nhật, theo dõi tin tức thị trường kinh tế, tài chính là...

Sàn CEX là gì? Đánh giá sàn giao dịch tập trung uy tín 2022!

Hiện nay có hai loại sàn giao dịch chính, đó là sàn phi...

Quỹ tương hỗ là gì? Danh sách quỹ tương hỗ Việt Nam mới nhất

Quỹ tương hỗ – một loại hình đầu tư tài chính với khả...

/** * Use the following code in your theme template files to display breadcrumbs: */
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments