Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành phố Thái Nguyên. Trong đó có 1 trụ sở chi nhánh và 7 phòng giao dịch. Cụ thể dưới đây là danh sách phòng giao dịch/chi nhánh BIDV Thành phố Thái Nguyên như sau.

Nếu bạn ở Thành phố Thái Nguyên đang có nhu cầu thực hiện các giao dịch tại ngân hàng BIDV như: mở tài khoản atm, chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn…thì có thể đến các chi nhánh, phòng giao dịch bên dưới đây.

Chi nhánh/PGD BIDV Thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên)

Trụ sở BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Địa chỉ: Số 653, Đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3. 855247

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Quán Triều 

Địa chỉ: Số 618, Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3. 844369

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Lương Ngọc Quyến 

Địa chỉ: Tổ 27, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: 02803.841697

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Phú Xá 

Địa chỉ: Số 522, Đường 3/2, Tổ 8, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0208)3. 947531

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Gang Thép 

Địa chỉ: Số 440/1, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280.3833982 – 0280.3734984

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Tân Thịnh 

Địa chỉ: Số 259, Đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3. 648119

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Hoàng Văn Thụ 

Địa chỉ: Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3. 654747 – 0280.3657131

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Gia Sàng 

Địa chỉ: Số 708, Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 13, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: (0208) 3. 947531

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Thái Nguyên 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Địa chỉ ATM BIDV Thành phố Thái Nguyên

 • ATM Bệnh viện A: Bệnh viện A Thái Nguyên, Phường Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM BIDV Thái Nguyên: Số 653, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM Cty cp dược và thiết bị y tế: Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM PGD Gang Thép: Số 440/1, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM PGD Hoàng Văn Thụ: Số 2, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM PGD Lương Ngọc Quyến: Tổ 27, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM PGD Quán Triều: Số 618, Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM PGD Tân Thịnh: Số 259, Đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên: Tổ 13, Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM Trung tâm y tế dự phòng: 971 đường Bắc Kạn, Phường Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên: Tổ 13, Phường Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM Trung tâm y tế dự phòng: 971 đường Bắc Kạn, Phường Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • ATM Trường CĐ kinh tế tài chính Thái Nguyên: Trường CĐ kinh tế tài chính Thái Nguyên- tổ 16, Phường Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Cụm từ tìm kiếm:

 • phòng giao dịch bidv thành phố thái nguyên
 • chi nhánh bidv thành phố thái nguyên
 • ngân hàng bidv thành phố thái nguyên
 • địa chỉ bidv thành phố thái nguyên
 • bidv gần đây

Tra cứu chi nhánh ngân hàng BIDV tại đây.

 BIDV Thái NguyênBIDV Phổ YênBIDV Đại TừBIDV Sông Công
 BIDV Phú BìnhBIDV Đồng Hỷ

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu chi nhánh ngân hàng khác tại đây.

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của ngân hàng BIDV bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Trên đây là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh BIDV Thái Nguyên tại Thành phố Thái Nguyên. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng BIDV gần nhất để tiện đến giao dịch trong giờ hành chính hoặc lựa chọn trong bảng dưới đây.

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục: Bidv
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments