Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành phố Nha Trang. Trong đó có 2 trụ sở chi nhánh và 8 phòng giao dịch. Cụ thể dưới đây là danh sách phòng giao dịch/chi nhánh BIDV Thành phố Nha Trang như sau.

Nếu bạn ở Thành phố Nha Trang đang có nhu cầu thực hiện các giao dịch tại ngân hàng BIDV như: mở tài khoản atm, chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn…thì có thể đến các chi nhánh, phòng giao dịch bên dưới đây.

Chi nhánh/PGD BIDV Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa)

Trụ sở BIDV chi nhánh Khánh Hòa 

Địa chỉ: Số 35, Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: (0258) 3. 823495

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Khánh Hòa

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Trụ sở BIDV chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Số 11, Đường Quang Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 058.3816944

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Nha Trang 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Phước Hải 

Địa chỉ: 1A Chung cư CT1 Phước Hải Nha Trang, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 058.3560168; 058.3822805; 058.3819082

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Nha Trang 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Vĩnh Phước 

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà B6, Chung cư Vĩnh Phước, Đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 058.3542836; 058.3542838

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Nha Trang

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Xóm Mới 

Địa chỉ: Số 158, Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 0258.351019

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Khánh Hòa 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Thống Nhất 

Địa chỉ: Số 45 – 47, Đường Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 0258.3823699

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Khánh Hòa 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Phương Sài 

Địa chỉ: Số 75, Đường Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 0258.3521119; 0258.3521112

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Nha Trang

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Lộc Thọ 

Địa chỉ: Số 9, Đường Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: (0258) 3.523439

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Khánh Hòa 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Bình Tân 

Địa chỉ: Số 312, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: 0258.3885809

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Khánh Hòa 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Vĩnh Hải 

Địa chỉ: Số 24B1, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

Số điện thoại: (0258) 3. 3836118

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Khánh Hòa 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Địa chỉ ATM BIDV Thành phố Nha Trang

 • ATM BIDV Khánh Hoà: Số 35, Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM BIDV Nha Trang: Số 11 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM Khách Sạn Công Đoàn BIDV: 21 Hùng Vương, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM KS MƯỜNG THANH: 60 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM Louisiane: số 86 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM Mường Thanh Viễn Triều: Khuôn viên tòa nhà OC1A thuộc Lô OC1A dự án Mường Thanh, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM PGD Bình Tân: Số 312, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM PGD Phương Sài: Số 75, Đường Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM PGD Thống Nhất: Số 45 – 47, Đường Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM PGD Vĩnh Hải: Số 24B1, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM PGD Xóm Mới: Số 158, Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM Sân bay Cam Ranh: Nguyễn Tất Thành, Phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà
 • ATM SIEU THI COOPMART NHA TRANG: số 02 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM Siêu thị Vinmart: 60 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hoà
 • ATM VNPT Khánh Hòa: 50 Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà

Cụm từ tìm kiếm:

 • phòng giao dịch bidv thành phố nha trang
 • chi nhánh bidv thành phố nha trang
 • ngân hàng bidv thành phố nha trang
 • địa chỉ bidv thành phố nha trang
 • bidv gần đây

Tra cứu chi nhánh ngân hàng BIDV tại đây.

BIDV Nha TrangBIDV Ninh HòaBIDV Cam Ranh

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu chi nhánh ngân hàng khác tại đây.

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của ngân hàng BIDV bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Trên đây là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh BIDV Khánh Hòa tại Thành phố Nha Trang. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng BIDV gần nhất để tiện đến giao dịch trong giờ hành chính hoặc lựa chọn trong bảng dưới đây.

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục: Bidv
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments