Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành phố Cẩm Phả. Trong đó có 1 trụ sở chi nhánh và 6 phòng giao dịch. Cụ thể dưới đây là danh sách phòng giao dịch/chi nhánh BIDV Thành phố Cẩm Phả như sau.

Nếu bạn ở Thành phố Cẩm Phả đang có nhu cầu thực hiện các giao dịch tại ngân hàng BIDV như: mở tài khoản atm, chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn…thì có thể đến các chi nhánh, phòng giao dịch bên dưới đây.

Chi nhánh/PGD BIDV Thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Trụ sở BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Địa chỉ: Số 204, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3863770; 0203.863530

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Mông Dương 

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 5, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3866.399

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Cửa Ông 

Địa chỉ: Số 322 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3730.530

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Cẩm Thủy

Địa chỉ: Số 562, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thuỷ, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: (0203) 3.864959

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Cẩm Bình

Địa chỉ: Số 577, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3727027

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Quang Hanh 

Địa chỉ: 174 Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3735.668

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

PGD BIDV Cẩm Phú 

Địa chỉ: Số 434, Đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số điện thoại: 0203.3938746

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Cẩm Phả 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuầnLịch làm việc buổi SángLịch làm việc buổi Chiều
Thứ 28:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 38:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 48:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 58:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 68:00 đến 11:3013:00 đến 16:00
Thứ 7Đóng cửaĐóng cửa
Chủ nhậtĐóng cửaĐóng cửa

Địa chỉ ATM BIDV Thành phố Cẩm Phả

 • ATM 204 Trần Phú: 204 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441003: Tổ 5, Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441004: 486 Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441005: 433 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441007: 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441011: Siêu thị TTP, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441012: Công ty CP Công nghiệp Ô tô – TKV, Phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441013: 174 Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441014: Chung cư Công nhân Than Quang Hanh, Phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM 441017: 204 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM Công ty CP Than Khe Cham: Công ty CP Than Khe Cham – Vinacomin, Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • ATM Km6 Quốc lộ 18A: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cụm từ tìm kiếm:

 • phòng giao dịch bidv thành phố cẩm phả
 • chi nhánh bidv thành phố cẩm phả
 • ngân hàng bidv thành phố cẩm phả
 • địa chỉ bidv thành phố cẩm phả
 • bidv gần đây

Tra cứu chi nhánh ngân hàng BIDV tại đây.

 BIDV Cẩm PhảBIDV Móng CáiBIDV Hạ LongBIDV Uông Bí
 BIDV Đông TriềuBIDV Quảng YênBIDV Hải HàBIDV Tiên Yên
 BIDV Vân Đồn

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu chi nhánh ngân hàng khác tại đây.

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của ngân hàng BIDV bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Trên đây là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh BIDV Quảng Ninh tại Thành phố Cẩm Phả. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng BIDV gần nhất để tiện đến giao dịch trong giờ hành chính hoặc lựa chọn trong bảng dưới đây.

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục: Bidv
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments