Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó có 2 trụ sở chi nhánh và 5 phòng giao dịch. Cụ thể dưới đây là danh sách phòng giao dịch/chi nhánh BIDV Thành phố Buôn Ma Thuột như sau.

Nếu bạn ở Thành phố Buôn Ma Thuột đang có nhu cầu thực hiện các giao dịch tại ngân hàng BIDV như: mở tài khoản atm, chuyển tiền, nhận tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, vay vốn…thì có thể đến các chi nhánh, phòng giao dịch bên dưới đây.

Chi nhánh/PGD BIDV Thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)

Trụ sở BIDV chi nhánh Đăk Lăk

Địa chỉ: Số 17, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: (0262) 3952756

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Đăk Lăk

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

Trụ sở BIDV chi nhánh Ban Mê 

Địa chỉ: Số 41, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: (0262) 3839309

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Ban Mê 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

PGD BIDV Đông Ban Mê 

Địa chỉ: Số 228, Đường Lê Thánh Tông, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: (0262) 3956131

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Đăk Lăk

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

PGD BIDV Buôn Ma Thuột 

Địa chỉ: Số 27, Đường Quang Trung, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: (0262) 3858412

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Đăk Lăk

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

PGD BIDV Hòa Bình 

Địa chỉ: Số 29, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: 0500.3839305

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Ban Mê 

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

PGD BIDV Nam Ban Mê 

Địa chỉ: Số 347-349, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: (0262) 3515.899

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Đăk Lăk

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

PGD BIDV Tây Ban Mê 

Địa chỉ: Số 239, Đường Hoàng Diệu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Số điện thoại: (0262) 3841388

Số Fax: 

Thời gian giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00. Lưu ý: sau khung giờ trên không thực hiện giao dịch.

Cán bộ lãnh đạo:

Trực thuộc: BIDV chi nhánh Đăk Lăk

Bản đồ:

Lịch làm việc:

Ngày trong tuần Lịch làm việc buổi Sáng Lịch làm việc buổi Chiều
Thứ 2 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 3 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 4 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 5 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 6 8:00 đến 11:30 13:00 đến 16:00
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
Chủ nhật Đóng cửa Đóng cửa

Địa chỉ ATM BIDV Thành phố Buôn Ma Thuột

 • ATM BIDV Ban Mê: 41 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM BIDV Đăk Lăk: Số 17 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM Bưu điện Tây Nam: 560 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM Bưu điện Tỉnh DakLak: 286 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột: 31 Hà Huy Tập, Phường Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM KBNN Tỉnh DakLak: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM PGD Buôn Ma Thuột: Số 27, Đường Quang Trung, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM PGD Đông Ban Mê: Số 228, Đường Lê Thánh Tông, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM PGD Hòa Bình: Số 29, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM PGD Tây Ban Mê: Số 239, Đường Hoàng Diệu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM Siêu thị Co.op Mart: 71 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM Tòa nhà Viettel: 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • ATM VNPT Daklak: 06 Lê Duẩn, Phường Tự An, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Cụm từ tìm kiếm:

 • phòng giao dịch bidv thành phố buôn ma thuột
 • chi nhánh bidv thành phố buôn ma thuột
 • ngân hàng bidv thành phố buôn ma thuột
 • địa chỉ bidv thành phố buôn ma thuột
 • bidv gần đây

Tra cứu chi nhánh ngân hàng BIDV tại đây.

 BIDV Buôn Ma Thuột BIDV Ea Kar BIDV Buôn Hồ BIDV Krông Buk
 BIDV Krông Năng BIDV Krông Păk BIDV Cư M’gar BIDV Krông Ana
 BIDV Cư Kuin BIDV Ea H’leo BIDV M’Drắk BIDV Krông Bông
 BIDV Lăk

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tra cứu chi nhánh ngân hàng khác tại đây.

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của ngân hàng BIDV bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Trên đây là tổng hợp địa chỉ các chi nhánh BIDV Đăk Lăk tại Thành phố Buôn Ma Thuột. Khách hàng có thể tra cứu địa chỉ ngân hàng BIDV gần nhất để tiện đến giao dịch trong giờ hành chính hoặc lựa chọn trong bảng dưới đây.

Thông tin được biên tập bởi: banktop.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục: BIDV

Bài viết liên quan

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Huyện Tân Hồng (Đồng Tháp)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Huyện Tam Nông (Đồng Tháp)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Huyện Lấp Vò (Đồng Tháp)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Huyện Lai Vung (Đồng Tháp)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch...

Địa Chỉ Chi Nhánh/Phòng GD – ATM BIDV Huyện Châu Thành (Đồng Tháp)

Ngân hàng BIDV có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch...

/** * Use the following code in your theme template files to display breadcrumbs: */
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments